Blogs

Levenslessen uit de natuurDurf te dromen!

In een podcast die ik van de week luisterde zei iemand: "de zwaartekracht trekt je naar beneden". Die zin bleef bij mij haken. Het ging over de wens van veel mensen om te kunnen vliegen. Een logische verklaring: dat kunnen we niet, want de zwaartekracht trekt ons naar beneden. Maar deze uitspraak bleef bij mij op een hele andere manier hangen. Ik hoorde: De zwaarte (het gewicht) van mijn leven trekt me naar beneden. Door alle verantwoordelijkheden en verplichtingen blijven we "aan de grond". Dromen? Dat deden we vroeger, of dat is voor later...maar niet voor nu.

In mijn werk bij het Leger des Heils vragen we standaard in één van de eerste gesprekken aan een cliënt: "Wat is je droom?" Verrast kijken mensen je dan aan: "mijn dróom? Ik ben het dromen verleerd, er zijn teveel tegenslagen geweest, voor dromen is geen ruimte meer". Maar als ik dan doorvraag..."wat als je wél zou mogen dromen...waar droom je dan van? Wáar ligt je verlangen?" Dan komen er prachtige verhalen, dromen die ten diepste alles zeggen over wíe ik nu eigenlijk voor me heb.

Laatst sprak ik hierover met een coachee tijdens een flinke wandeling. Ze deelde haar droom met mij en langzaam maar beetje stond ze zichzelf toe om hierop in te zoomen. We stelden als doel om eerst eens een beetje dichterbij deze droom te komen. Gewoon stapje voor stapje. Alleen het brainstormen hierover was al een feestje!

Is er in jouw leven nog ruimte voor dromen? Voor fantaseren over jouw diepste verlangen? Denk jij er weleens over na wat dat verlangen eigenlijk over jou zegt? Dromen vraagt om moed; de moed om verder te kijken dan je teleurstellingen. Dúrf je dat? Ik ben nuchter genoeg om te bedenken dat zwaartekracht me met beide benen op de grond houdt. Maar ook levendig genoeg om me daar niet bij neer te leggen! Want wat ik zie: dromen maakt mensen lichter, hoopvoller, en zorgt voor interne motivatie om met het nu aan de slag te gaan. Dus: durf te dromen en deel ze met elkaar!

Zullen we eens naar buiten gaan en naar jouw droom kijken? Inzoomen op waar jouw diepste verlangen ligt? De natuur leent zich uitmuntend goed voor gedroom! Welkom!