Ervaringen


"Ik liep al een tijdje met een dilemma toen ik een advertentie zag op LinkedIn over een natuurcoach, die je via sessies in de natuur op een andere manier helpt bij het oplossen van je dilemma.Mijn nieuwsgierigheid was gewekt, omdat ikzelf graag wandel in de natuur, daarom heb ik meteen gereageerd en ben ik aan de slag gegaan met Josien.Ik had al eens eerder een coaching traject doorlopen in een meer formele setting, echter door een coaching sessie te hebben in de natuur lukte het mij eenvoudiger om
los te komen van de dagelijkse hectiek van de dag en me volledig te focussen op mijn gevoel. Dit werd mede bereikt door aan het begin van de sessie, zoals Josien
het noemt, te vertragen, echt eerst even loskomen van de waan van de dag en in contact komen te met jezelf en je gevoel, voordat je in gesprek gaat over je dilemma.
Dit zorgde er bij mij voor dat ik de vragen die Josien mij stelde veel meer vanuit gevoel kon beantwoorden dan vanuit mijn redenatie.
Tijdens de verschillende sessies komen er steeds andere aspecten van jezelf aan bod, zoals waar zitten je angsten en blokkades, maar ook waar liggen je sterke kanten. Sessies die soms best heftig en emotioneel zijn, omdat je echt tot inzichten komt. Zo kan blijken dat de belemmerende gedachte in jezelf m.b.t. je dilemma heel ergens anders ligt dan je zelf dacht, wat bij mij het geval was. Als je eenmaal weet
waar je daadwerkelijke belemmerende gedachten liggen kan je aan de slag met het oplossen ervan.
Heel bijzonder is hoe de natuur actief betrokken wordt in het traject doordat Josien je vergelijkingen laat maken met de natuur en het dilemma wat je hebt. Door dilemma’s en andere gevoelens uit te beelden in de natuur en daar foto’s van te maken heb ik
steeds weer iets om op terug te grijpen als een oude belemmerende gedachte weer opduikt. Augustus 2019


"Ik raakte geboeid en geïnteresseerd door het buiten zijn en het feit dat natuurcoaching zo anders is als de gebruikelijke coachingsvormen met 'gesprekken in een kantoor'. Ik wist nog niet lang van het bestaan af van deze coachingsvorm en was benieuwd. Ik had dan ook geen hoge verwachtingen, als behalve de gedachte dat een fijne wandeling altijd welkom is.

Ik hoopte op gesprekken die diepgang hadden, en wenste meer innerlijke rust voor mijzelf en de mogelijkheid om eerlijk te reflecteren op het verleden en de rol die dat heeft in het heden. Het vertragen was zeker de eerste keren heel ongemakkelijk, maar na een aantal sessies juist fijn. Oog, oor en gevoel voor mijzelf, mijn lichaam en mijn omgeving. Daar was ineens een krekel of een vogel die ik nu mocht opmerken. Het is ook nu, na de coaching, een fijne manier om even stil te staan in het nu.

Het vele stilstaan gaf ook ruimte voor verwerking en betekenis geven aan bepaalde gebeurtenissen.

Ik heb de kracht van 'buiten zijn' mogen ervaren, en weer veel meer leren waarderen hoe rustgevend, helend en ontspannend de natuur is.

Dit alles met een coach naast mij die integer, kundig en liefdevol 'mee wandelt'". September 2019
Ik heb voor natuurcoaching gekozen, omdat ik van mezelf weet dat ik tot rust kom in de natuur. Het was nieuw voor me. Door in de natuur contact te maken met de omgeving, met mezelf en Josien, kwam ik echt tot rust en kon ik op een natuurlijke manier kijken naar de blokkades die er waren en de emoties die erbij hoorden een plek geven.

Door de coaching heb ik nu voldoende handvatten om mijn blokkades te herkennen en mee om te gaan.

Door de plaats die Vertragen heeft in de coaching, besefte ik dat ik ik echt gebrek had aan rust in mijzelf. Door deze rust te creëren kon ik echt contact maken met mijzelf.

Ik heb door dit traject stappen kunnen zetten die ik al langer wilde zetten, op het gebied van loopbaan en persoonlijke ontwikkeling.

Daarbij heeft natuur voor mij en mijn partner weer een grotere plaats gekregen! Juli 2020